Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Intrumente Structurale 2014-2020

Competitivi împreună

 • Creșterea investiției private în domeniul TIC cât și în cadrul clusterului, prin alocarea sumei de 7.642.016,15 lei din care 4.047.208,25 lei asistență financiară nerambursabilă și 3.594.807,90 lei cofinanțare privată (cheltuieli eligibile și neeligibile, inclusiv TVA);
 • Achiziția de active fixe corporale – echipamente TIC;
 • Achiziția de active fixe necorporale – aplicații software, licențe necesare dezvoltării platformei unificate inovative de securitate cibernetică;
 • Configurarea, optimizarea și testarea centrelor de operațiuni pentru securitate cibernetică;
 • Promovarea platformei create și a serviciilor dezvoltate în baza acesteia, prin realizarea cheltuielilor de promovare și publicitate;
 • Instruirea personalului căruia îi este destinată platforma și a personalului care va asigura mentenanța;
 • Realizarea unei cercetări pentru identificarea unor nișe de piață, cărora li se adresează serviciile inovative de securitate cibernetică;
 • Achiziția unei cercetări contractuale și cunoștințe tehnice pentru cercetare industrială, cu privire la mecanisme și protocoale pentru introducerea în fluxurile informatice de semnalizare și trafic a unei platforme de securitate în cloud;
 • Achiziția unor cunoștințe tehnice cu privire la mecanismele și protocoalele de mitigare automată și evolutivă a atacurilor cibernetice;
 • Achiziția de cercetări contractuale în vederea inovării de proces și organizaționale, privind introducerea algoritmilor de inteligență artificială în securitate cibernetică;
 • Sporirea capacității de inovare și cercetare, în scopul creșterii nivelului de competitivitate al companiei, prin achiziționarea de active corporale și necorporale cu grad ridicat de noutate (echipamente de ultimă generație);
 • Realizarea auditului tehnic și financiar final al proiectului;