Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Intrumente Structurale 2014-2020

Competitivi împreună

S.C. Clarity Solutions S.R.L. implementează în calitate de beneficiar, proiectul cu titlul “PLATFORMA UNIFICATĂ INOVATIVĂ DE SECURITATE CIBERNETICĂ”, finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2: „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Prioritatea de investiții 2b: „Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC”, Acţiunea 2.2.1: „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

Obiectivul general al proiectul îl reprezintă susținerea inovării și creșterea productivității SC Clarity Solutions SRL prin realizarea unei platforme inovative complexe și a serviciilor dezvoltate pe baza acesteia, ce vizează securitatea cibernetică.

Proiectul vizează construirea unei platforme de protecție informatică de ultimă generație, compuse din sisteme diversificate, a căror capacitate totală să acopere majoritatea tipurilor de atacuri cibernetice. De asemenea, proiectul are ca obiectiv principal dezvoltarea unui centru de competenta care să permită operarea propriei platforme, dar și construcția și implementarea unor platforme similare la nivelul clienților, care se vor conecta la sistemele de integrare din centrul de competență.

Platforma unificată inovativă de securitate cibernetică are ca scop:

  • corelarea evenimentelor provenite de la multiple surse pentru a determina anvergura unui atac informatic și a detecta eficient sursa;
  • filtrarea datelor in funcție de șabloane predefinite utilizând conceptul de „machine learning” pentru a diminua implicarea factorului uman;
  • integrarea unei baze de date cu cazuri ce s-au desfășurat in trecut și corelarea inteligenta cu accidentele/atacurile curente;
  • monitorizarea avansată a resurselor virtualizate disponibile și alocarea dinamică a acestora pentru a îmbunătăți performanța sistemului unitar;
  • integrarea în sistem a soluțiilor de securitate adaptivă;