Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Intrumente Structurale 2014-2020

Competitivi împreună

  • Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 7.333.870,34 lei.
  • Valoarea totala eligibila este de 6.162.916,25 lei.
  • Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 3.440.127,01 lei.
  • Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national este de 607.081,24 lei.
  • Valoarea cofinantarii eligibile a Beneficarului este de 2.115.708,00 lei.
  • Valoarea neeligibila inclusiv TVA este de 1.170.954,09 lei.