Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Intrumente Structurale 2014-2020

Competitivi împreună

Activitatea 1: Achiziția și elaborarea documentației necesare depunerii proiectului
Activitatea 2: Activități de informare și publicitate a proiectului
Activitatea 3: Activități în domeniul managementului de proiect
Activitatea 4: Activități privind investițiile în active corporale necesare implementării proiectului (achiziția de hardware IT și a altor dispozitive aferente)
Activitatea 5: Activități privind investițiile în active necorporale necesare implementării proiectului (aplicații software/licențe)
Activitatea 6: Activități de cercetare – dezvoltare (cercetare industrială) realizate în cadrul proiectului
Activitatea 7: Realizarea unei cercetări pentru identificarea unor nișe de piață pentru serviciul inovativ
Activitatea 8: Activități privind inovarea de proces și organizațională
Activitatea 9: Implementarea aplicației inovative pentru furnizarea serviciilor de cloud computing
Activitatea 10: Activități privind realizarea unui website/portal (inclusiv achiziționarea numelui de domeniu)
Activitatea 11: Activități de instruire / formare profesională specifică
Activitatea 12: Activități de auditare finală a proiectului